Användarvillkor

1. Operatör av plattformen

Operatören av den nuvarande plattformen och alla tillhörande undersidor och appar, såväl som kontona för sociala medier, är INNODIMA Marketing Management baserat i Dubai, Förenade Arabemiraten.

nedan kallad "vi, oss". Det är ägaren till allt innehåll som publiceras på ovannämnda webbplats, appen och kontona för sociala medier (texter, videor, bilder och annan information).

Du kan nå oss på WhatsApp och telefonnummer +971 56 3998300 eller via e-postadressen hello(at)innodima. Com.

2. Användarvillkorens omfattning

Användningen av vår plattform och endast giltig i samband med våra riktlinjer för integritetspolicy.

Endast användare som har läst och förstått våra riktlinjer för integritetspolicy och accepterar dessa användarvillkor har rätt att fullt ut använda vår webbplats för sina bokningar och beställningar.

De bokningar och beställningar av erbjudanden som görs via vår plattform är föremål för de allmänna villkoren för INNODIMA och även till leverantörerna av dessa tjänster.

Användningen av denna plattform är endast för privat bruk. Det är inte tillåtet att vidarebefordra erbjudandena till tredje part utan vårt skriftliga medgivande i förväg.

3. Ingen begäran om användning

All information tillgänglig för användning på vår plattform har det enda syftet att ge användaren information om beställning av en tjänst. De är inte ett bindande erbjudande till användaren av vår plattform.

Om användaren önskar ingå ett bindande avtal för bokning eller beställning av en tjänst, ingås detta avtal endast om användaren gör en bokningsförfrågan på vår plattform, och detta accepteras sedan av leverantören av tjänsten i enlighet med de allmänna villkoren och betingelser.

4. Användarkonto

Som användare av denna plattform är du inte skyldig att skapa ett kundkonto. När du gör en beställning ber vi dig endast i ett kontaktformulär om relevant information för att behandla din beställning. Detta kallas ett gästkonto. För vissa ändamål, t.ex. Du måste dock vara en registrerad användare för att skicka in recensioner. För att göra detta måste du skapa ett kundkonto. Men att ha ett sådant konto medför också vissa fördelar för dig. Du behöver inte fortsätta att skriva in dina uppgifter igen, du har en överblick över dina beställningar, precis som en önskelista, och du kan spara dina favoriter.

Ditt kundkonto kommer att accepteras under följande villkor:

– Din information är sanningsenlig och du skapar inte ett falskt konto för att utföra obehöriga handlingar.

– Du använder ditt namn för att registrera dig och låtsas inte vara en annan person.

– Du är ansvarig för att uppdatera dina uppgifter.

Du kan ta bort ditt användarkonto när som helst. INNODIMA har även rätt att radera registreringen av ett konto om uppgifterna visar sig vara spam eller försök till bedrägeri. Redan uppkomna anspråk kvarstår.

5. Uteslutning av garanti

INNODIMA strävar efter att presentera allt innehåll som presenteras på vår plattform så exakt som möjligt. Icke desto mindre utgår vi inte från någon uttrycklig eller tyst garanti för tillförlitligheten, riktigheten, aktualiteten och fullständigheten hos innehållet som publiceras där.

Detsamma gäller deras lämplighet för något annat eller specifikt ändamål och gäller även för den information som tillhandahålls av tredje part.

Vi förbehåller oss rätten att ändra, utöka eller ta bort allt innehåll, funktioner och strukturen på vår plattform när som helst och efter eget gottfinnande, även utan föregående meddelande. Detta inkluderar också rätten att inte specifikt markera föråldrat innehåll som sådant eller att ta bort det.

Vi har rätt att göra användarens åtkomst till vår webbplats beroende av vissa villkor som ska uppfyllas i förväg och blockera hans åtkomst till vår plattform helt eller delvis.

Dessutom tar vi inget ansvar för den tekniska tillgängligheten av vår plattform eller dess funktionalitet och frihet från defekter. Detta undantag från garantin inkluderar också friheten för vår plattform och dess infrastruktur från skadlig programvara och virus.

Om innehållet på vår webbplats har ändrats av obehörig tredje part eller tekniska defekter, tar vi inte heller något ansvar för detta faktum som vi inte velat och inte är ansvariga för.

6. Ansvarsbegränsning

Vi, INNODIMA, våra oberoende samarbetspartners, våra juridiska representanter och våra egna och tredje parts anställda är varken ansvariga för tekniskt omöjlig åtkomst till vår plattform eller för skada orsakad av användaråtkomst till vår plattform.

Detsamma gäller för utelämnanden, fel eller resultat som erhållits från användningen av vår webbplats, oavsett den rättsliga grunden för dessa.

7. Tredjepartsinnehåll

Vi är inte ansvariga för innehållet från tredje part på vår plattform. Detta inkluderar alla erbjudanden som är tillgängliga där och tillhörande ytterligare information.

INNODIMA tar heller inget ansvar för innehållet som är länkat till vår plattform eller för innehållet som är länkat till andra webbplatser.

Om du använder länkarna som leder till tredje parts webbplatser sker detta helt på egen risk. För att säkerställa att dina personuppgifter inte används felaktigt bör du läsa riktlinjerna för de berörda webbplatserna noggrant i förväg.

8. Användning av appen

Vi ger dig härmed den icke-överlåtbara, icke-underlicenserbara, icke-exklusiva, återkallbara och världsomspännande rätten att använda vår app i enlighet med våra användarvillkor. Som användare av appen är du skyldig att strikt följa användarvillkoren.

Som användare får du bara göra så många kopior och säkerhetskopior av appen som krävs för din lagliga användning.

Vi, INNODIMA, förbjuda tredje part att använda vår app:

– kopia

– omvänd ingenjör

- anpassa

– ändra

- ta isär

– dekompilera

- anpassa

och att korrigera fel som finns i den helt eller delvis.

Vi förbjuder också marknadsföring, underlicensiering, översättning, ändring, anpassning och modifiering av vår app eller tillhörande dokumentation.

Partiell eller fullständig användning av din källkod för andra program eller relaterade försök är också förbjuden.

9. upphovsrätt

Vår plattform och allt innehåll mellan dig och plattformen är och kommer att förbli permanent skyddat av immateriella rättigheter, upphovsrätt och konkurrenslagar.

Som användare får du inga rättigheter till vår plattform och till de varumärken, namn och handelsnamn som nämns i den. Dessutom får du som användare inte integrera vår plattform i andra webbplatser, licensiera, kopiera, skicka eller presentera den på något annat möjligt sätt utan vårt skriftliga medgivande i förväg.

Delvis eller fullständig användning av källkoden eller försök att göra det är också förbjudet.

10. Användarrecensioner

Vår plattform låter dig skicka in recensioner av leverantörens tjänster och publicera dem på vår plattform. Recensioner kan endast skickas av registrerade användare.

Du är fullt ansvarig och ansvarig för innehållet i dessa recensioner. I synnerhet måste du se till att du avstår från hatretorik, falska anklagelser, förolämpningar eller liknande.

Vi förbehåller oss rätten att radera användarrecensioner som bryter mot ovannämnda regler. Innehåll med terrorist- eller pornografiskt innehåll visas omedelbart.

11. Annonseringstillstånd

Som användare av vår annonsplattform beviljar du INNODIMA rätten att presentera dina användarrecensioner på plattformen eller andra medier.

Leverantörer beviljar härmed INNODIMA obegränsad tillåtelse att använda dina erbjudanden, bilder och videor i reklamsyften och uttryckligen försäkra dig om att du är ägaren till den immateriella egendomen och författaren till de uppladdade texterna, videorna och fotona.

Detta innebär också att användare och leverantörer inte har rätt till någon ersättning.

Användare och leverantörer ersätter helt INNODIMA mot anspråk från tredje part. Detta gäller inte om INNODIMA gör sig skyldig till brott mot lagen.

12. Ändring av användarvillkoren

INNODIMA har rätt att när som helst ändra dessa användarvillkor. Dessa ändringar träder i kraft omedelbart så snart de publiceras på vår plattform.

För att alltid vara bekant med gällande användarvillkor rekommenderar vi att du som användare av vår plattform läser våra användarvillkor med jämna mellanrum.

All användning av vår plattform som du har gjort efter att du ändrat användarvillkoren anses automatiskt vara ditt samtycke till ändringarna i användarvillkoren.

13. Jurisdiktionsort

Alla tvister som uppstår mellan användaren eller leverantören och INNODIMA genom användningen av denna webbplats omfattas av lagarna i Förenade Arabemiraten.

Endast domstolarna i vårt företags huvudkontor är jurisdiktionsorten. Förutsättningen för detta är att vi INNODIMA, är i stånd att lämna in en stämningsansökan mot den relevanta användaren av vår plattform vid en behörig domstol på grund av intrång i immateriella rättigheter och föremål för bindande rättsliga bestämmelser.