Sekretesspolicy

Tack för ditt intresse för vår webbplats. Skyddet av din integritet är viktigt för oss.

I det följande kommer vi att informera dig i detalj om hur vi hanterar dina uppgifter.

Emirates4you Tour & Safari är ett marknadsföringsverktyg för

INNODIMA Marketing Management

Dubai
Förenade arabemiraten

Hej@innodima.com

Telefon: + 971 56 399 8 300

1. Få åtkomst till data och värd

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna någon personlig information. Varje gång en webbplats anropas sparar webbservern endast automatiskt en så kallad serverloggfil, som t.ex. innehåller namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för begäran, mängden överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar begäran.

Dessa åtkomstdata utvärderas uteslutande i syfte att säkerställa en problemfri drift av webbplatsen och förbättra vårt erbjudande. Enligt art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR för att skydda våra övervägande legitima intressen av korrekt presentation av vårt erbjudande. All åtkomstdata kommer att raderas senast sju dagar efter slutet av ditt besök på webbplatsen.

Tredjeparts värdtjänster
Som en del av behandlingen för vår räkning tillhandahåller en tredjepartsleverantör oss tjänsterna för att vara värd och visa webbplatsen. All data som samlas in vid användning av denna webbplats eller i de formulär som tillhandahålls i onlinebutiken som beskrivs nedan behandlas på deras servrar. Bearbetning på andra servrar sker endast inom framearbete som förklaras här.

Denna tjänsteleverantör finns i ett land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2. Datainsamling och användning för avtalshantering, upprättande av kontakt och öppnande av ett leverantörs- eller kundkonto

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt lämnar dem till oss som en del av din beställning eller när du kontaktar oss (t.ex. genom att använda kontaktformuläret eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana eftersom vi i dessa fall behöver uppgifterna för att behandla avtalet eller för att behandla din kontakt och du kan inte skicka beställningen eller kontakten utan dem. Vilken data som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter du lämnar för att behandla kontrakt och dina förfrågningar i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b GDPR.
Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med art. 6 Para. 1 S. 1 lit. en GDPR genom att besluta att öppna en leverantör eller ett kundkonto kommer vi att använda dina uppgifter i syfte att öppna ett leverantörs- eller kundkonto. Ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter, särskilt om överföringen till våra tjänsteleverantörer för beställnings-, betalnings- och frakthantering, finns i följande avsnitt i denna dataskyddsförklaring.
Efter att avtalet har behandlats fullständigt eller din leverantör eller kundkonto har raderats, kommer dina uppgifter att begränsas för vidare behandling och efter utgången av lagringstiderna enligt skatte- och affärslagstiftningen i enlighet med art. 6 Para. 1 S. 1 lit. c GDPR, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter i enlighet med art. 6 Para. 1 S. 1 lit. en GDPR eller så förbehåller vi oss rätten att använda data utöver detta som är tillåtet enligt lag och som vi kommer att informera dig om i denna förklaring. Radering av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring eller genom att använda en funktion som tillhandahålls i kundkontot. Ditt leverantörskonto kommer automatiskt att raderas efter att den angivna löptiden har löpt ut om du inte själv förlänger löptiden för ditt medlemskap.

3. Dataöverföring

För att fullgöra avtalet enligt art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b GDPR vidarebefordrar vi dina uppgifter till det fraktbolag som beställts med leveransen, i den mån detta är nödvändigt för leverans av beställda varor. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen vidarebefordrar vi de betalningsuppgifter som samlats in för detta ändamål till det kreditinstitut som beställts med betalningen och, i förekommande fall, till den betaltjänstleverantör som beställts av oss eller till den valda betaltjänsten . I vissa fall samlar även de utvalda betaltjänstleverantörerna in dessa uppgifter själva om du skapar ett konto där. I det här fallet måste du logga in på betaltjänstleverantören med dina åtkomstuppgifter under beställningsprocessen. Dataskyddsförklaringen från respektive betaltjänstleverantör gäller i detta avseende.

4. Nyhetsbrev via e-post

E-postannonsering med registrering för nyhetsbrevet
Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi att använda de uppgifter som krävs för detta eller separat tillhandahållna av dig för att regelbundet skicka vårt e-postnyhetsbrev baserat på ditt samtycke i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. en GDPR.

Att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet är möjligt när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs ovan eller via en länk som finns i nyhetsbrevet. Efter avregistrering kommer vi att radera din e-postadress från mottagarlistan, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller så förbehåller vi oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi kommer att informera dig om i denna deklaration.

5. Cookies och webbanalys

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner, för att visa lämpliga produkter eller för marknadsundersökningar använder vi så kallade cookies på olika sidor, förutsatt att du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med Art. 6 Para. en GDPR.

Cookies är små textfiler som automatiskt sparas på din enhet. Vissa av de cookies vi använder raderas i slutet av webbläsarsessionen, det vill säga efter att du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din enhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (beständiga cookies). Du kan se varaktigheten av lagringen i översikten i din webbläsares cookieinställningar. Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och individuellt besluta om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt. Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookieinställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina cookieinställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Microsoft Edge ™ / safari ™ / krom ™ / Firefox ™ / Opera ™

Dessutom kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i dataskyddsdeklarationen.

DoubleClick-cookie
Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med art. 6 Para. 1 S. 1 lit. en GDPR, använder denna webbplats även den så kallade DoubleClick-cookien som en del av tillämpningen av Google Analytics (se nedan) för reklamändamål, vilket gör att din webbläsare kan kännas igen när du besöker andra webbplatser. Den information som automatiskt genereras av cookien om ditt besök på denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. IP-adressen förkortas genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats före överföringen inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data. Google kommer att använda denna information för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet. Google kan också överföra denna information till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. När syftet är avslutat och vi har slutat använda Google DoubleClick, kommer data som samlas in i detta sammanhang att raderas.

Google Double Click är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som bildas och drivs enligt irländsk lag med sitt registrerade kontor i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.de). När det gäller information som överförs till och lagras av Google på servrar i USA, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat under EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan kontrolleras här.. Baserat på detta avtal mellan USA och EU-kommissionen har den senare bestämt en adekvat dataskyddsnivå för företag som är certifierade under Privacy Shield.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att inaktivera DoubleClick-cookien via detta Länk. Du kan också få information om inställningen av cookies från Digital Advertising Alliance och gör inställningar för detta. Och du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och individuellt bestämmer om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller i allmänhet. Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys
Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med art. 6 Para. 1 S. 1 lit. en GDPR använder denna webbplats Google (Universal) Analytics för webbplatsanalys. Webbanalystjänsten tillhandahålls av Google Ireland Limited, ett företag som bildas och drivs enligt irländsk lag med sitt registrerade kontor i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.com). Google (Universal) Analytics använder metoder som gör att din användning av webbplatsen kan analyseras, såsom cookies. Den automatiskt insamlade informationen om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Genom att aktivera IP-anonymiseringen på denna webbplats förkortas IP-adressen innan den överförs inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås i allmänhet inte samman med annan Google-data. Efter att syftet upphör och efter att vi har använt Google Analytics, kommer data som samlas in i detta sammanhang att raderas.

När det gäller information som överförs till och lagras av Google på servrar i USA, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat under EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här.. Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare bestämt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade under Privacy Shield.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Detta förhindrar insamling av data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och behandlingen av dessa data av Google.

Som ett alternativ till webbläsarens plugin kan du klicka på den här länken för att förhindra framtida insamling av Google Analytics på denna webbplats. En opt-out-cookie kommer att lagras på din enhet. Om du raderar dina cookies kommer du att bli tillfrågad igen om ditt samtycke.

6. Marknadsföring online

Google Ads-ommarknadsföring
Vi använder Google Ads för att marknadsföra denna webbplats i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser. Om du har gett oss ditt samtycke i enlighet med art. 6 Para. 1 S. 1 lit. en GDPR, den så kallade remarketing-cookien från Google ställs in när du besöker vår webbplats, vilket automatiskt möjliggör intressebaserad annonsering med hjälp av ett pseudonymt CookieID och baserat på de sidor du har besökt. Efter att syftet är avslutat och vår användning av Google Ads Remarketing upphör, kommer data som samlas in i detta sammanhang att raderas.
All ytterligare databehandling kommer endast att ske om du har kommit överens med Google om att din webb- och appwebbläsarhistorik kommer att länkas av Google till ditt Google-konto och att information från ditt Google-konto kommer att användas för att anpassa annonser som du hittar på webben ser. I det här fallet, om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats, kommer Google att använda din data tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter. För detta ändamål länkas dina personuppgifter tillfälligt av Google med Google Analytics-data för att bilda målgrupper.
Google Ads är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som bildas och drivs enligt irländsk lag med sitt registrerade kontor i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.com). När det gäller information som överförs till och lagras av Google på servrar i USA, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat under EU-US Privacy Shield.

Ett aktuellt certifikat kan ses här.. Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare bestämt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade under Privacy Shield.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att avaktivera remarketingcookien via denna länk. Du kan också få information om inställningen av cookies från Digital Advertising Alliance och gör inställningar för detta.

Google Maps
Den här webbplatsen använder Google Maps för visuell representation av geografisk information. Google Maps är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som bildas och drivs enligt irländsk lag med sitt registrerade kontor på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.com). Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande samt enkel tillgång till våra platser i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f) GDPR.
När du använder Google Maps överför eller bearbetar Google data om användningen av Maps-funktionerna av webbplatsbesökare, vilket särskilt kan inkludera IP-adress och platsdata. Vi har inget inflytande på denna databehandling. När det gäller information som överförs till och lagras av Google på servrar i USA, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat under EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här.. Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare bestämt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade under Privacy Shield.
För att avaktivera Google Maps-tjänsten och därmed förhindra dataöverföring till Google måste du avaktivera JavaScript-funktionen i din webbläsare. I det här fallet kan Google Maps inte användas eller endast i begränsad omfattning. Du kan hitta mer information om databehandling av Google i integritetspolicyn för Google. Användarvillkoren för Google Maps innehålla detaljerad information om karttjänsten.
Databehandlingen sker på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga personer enligt art. 26 GDPR, som du kan se här..

Google reCAPTCHA
I syfte att skydda mot missbruk av våra webbformulär och mot skräppost använder vi Google reCAPTCHA-tjänsten som en del av några av formulären på denna webbplats. Google reCAPTCHA är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som bildas och drivs enligt irländsk lag med sitt registrerade kontor i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.com). Genom att kontrollera manuella inmatningar förhindrar denna tjänst automatisk programvara (så kallade bots) från att utföra kränkande aktiviteter på webbplatsen. Enligt art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR för att skydda våra övervägande legitima intressen av att skydda vår webbplats från missbruk och i en problemfri presentation av vår onlinenärvaro.

Google reCAPTCHA använder en kod inbäddad i webbplatsen, en så kallad JavaScript, inom ramen för verifieringen, metoder som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen, såsom cookies. Den automatiskt insamlade informationen om din användning av denna webbplats, inklusive din IP-adress, överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Dessutom utvärderas andra cookies som lagras i din webbläsare av Googles tjänster av Google reCAPTCHA.
Utläsning eller lagring av personuppgifter från respektive blanketts inmatningsfält sker inte.

När det gäller information som överförs till och lagras av Google på servrar i USA, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat under EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här.. Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare bestämt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade under Privacy Shield.

Du kan förhindra Google från att samla in data som genereras av JavaScript eller cookien och som är relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att köra den i din webbläsarinställningar för att förhindra JavaScript eller inställningen av småkakor. Observera att detta kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats för din användning.

Mer information om Googles dataskyddspolicy finns här..

7. Sociala medier

Användning av sociala plugins från Facebook, Twitter, Instagram, med "2-klickslösningen"

För att öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vår webbplats, integreras plugins på sidan med en så kallad "2-click-lösning". Denna integration säkerställer att när du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana plugins, görs ingen anslutning till servrarna för respektive sociala nätverk. Först när du aktiverar plugins upprättar din webbläsare en direkt anslutning till servrarna för respektive sociala nätverk.

Innehållet i respektive plugin överförs sedan direkt till din webbläsare av den associerade leverantören och integreras i sidan. Genom att integrera plugins får leverantörerna information om att din webbläsare har kommit åt motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har en profil hos respektive leverantör eller för närvarande inte är inloggad. Denna information (inklusive din IP-adress) är överförs direkt från din webbläsare till en server hos respektive leverantör (eventuellt i USA) och lagras där. Om du interagerar med plugins, till exempel, trycker på "Gilla" eller "Dela"-knappen, överförs också motsvarande information direkt till en server hos leverantören och lagras där. Informationen publiceras även på det sociala nätverket och visas för dina kontakter där. Detta tjänar till att skydda våra övervägande legitima intressen av optimal marknadsföring av vårt erbjudande i enlighet med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f GDPR.

Vår onlinenärvaro på Facebook, Twitter, Youtube, Instagram

Vår närvaro på sociala nätverk och plattformar tjänar till bättre, aktiv kommunikation med våra kunder och intressenter. Där ger vi information om våra produkter och aktuella specialkampanjer.
När du besöker vår onlinenärvaro på sociala medier kan dina uppgifter automatiskt samlas in och sparas för marknadsundersökningar och reklamändamål. Med hjälp av pseudonymer skapas så kallade användningsprofiler från dessa data. Dessa kan användas för att t.ex. placera annonser inom och utanför de plattformar som förmodligen motsvarar dina intressen. För detta ändamål används vanligtvis cookies på din enhet. Besökarnas beteende och användarens intressen lagras i dessa cookies. Enligt art. 6 para. 1 lit. f. GDPR för att skydda våra legitima intressen, som dominerar i samband med en intresseavvägning, i en optimerad presentation av vårt erbjudande och effektiv kommunikation med kunder och intressenter.

Om du tillfrågas om samtycke (samtycke) till databehandling av respektive operatör för sociala medier, t.ex. Med hjälp av en kryssruta är den rättsliga grunden för databehandling Art. 6 Para. 1 lit. en GDPR.
Såvitt de ovan nämnda sociala medieplattformarna har sitt huvudkontor i USA gäller följande: För USA har EU-kommissionen utfärdat ett adekvat beslut. Detta går tillbaka till EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat för respektive företag kan ses här.. Den detaljerade informationen om leverantörernas behandling och användning av uppgifterna på deras sidor samt ett kontaktalternativ och dina relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, särskilt alternativ för invändning (opt-out), finns i dataskyddsinformationen för de leverantörer som länkas nedan. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende kan du kontakta oss.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Databehandlingen sker på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga personer enligt art. 26 GDPR, som du kan se här..
Du kan hitta mer information om databehandling när du besöker en Facebook-fansida (information om Insights-data) här..

Google / YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Möjlighet att göra invändningar (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

Google / YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en

Twitter: https://twitter.com/personalization

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

8. Kontaktalternativ och dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • I enlighet med art. 15 GDPR har du rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den utsträckning som anges där;
 • I enlighet med art. 16 GDPR, har du rätt att omedelbart begära korrigering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras av oss;
 • I enlighet med art. 17 GDPR har du rätt att begära raderingen av dina personuppgifter som lagras av oss, såvida inte ytterligare behandling
  • att utöva rätten till yttrandefrihet och information
  • att uppfylla en rättslig skyldighet;
  • av hänsyn till allmänintresset eller
  • är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • I enlighet med art. 18 GDPR rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån
  • du bestrider riktigheten av uppgifterna;
  • behandlingen är inte laglig, men du vägrar att radera den;
  • vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller
  • Du har gjort invändning mot behandlingen i enlighet med art. 21 GDPR;
 • I enlighet med art. 20 GDPR har du rätt att få dina personuppgifter som du har gjort tillgängliga för oss i ett strukturerat, sedvanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan ansvarig person;
 • I enlighet med art. 77 GDPR har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostads- eller arbetsort eller för vårt företags huvudkontor.

Om du har några frågor om insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter, information, korrigering, begränsning eller radering av uppgifter samt återkallande av samtycke eller invändning mot en specifik användning av uppgifter, vänligen kontakta oss direkt genom att använda kontaktalternativ som nämns i början av detta dataskyddsavtal.

Rätt till invändning
Om vi ​​behandlar personuppgifter enligt ovan för att tillvarata våra legitima intressen, som är förhärskande i samband med en intresseavvägning, kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen utförs i direktmarknadsföringssyfte kan du utöva denna rätt när som helst enligt beskrivningen ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du endast rätt att göra invändningar om det finns skäl som följer av just din situation. Efter att ha utövat din rätt att göra invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål om vi inte kan tillhandahålla bevis på tvingande legitima skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva, eller försvara rättsliga anspråk. Detta gäller inte om behandlingen utförs i direktmarknadsföringssyfte. Då kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Dataskydd skapad med Trusted Shops Legal copywriter i samarbete med FÖHLISCH advokater.